ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 042 – 835224 – 8
โทรสาร : 042 – 811143
เว็บไซต์  : https://lru.ac.th/
แผนที่ :
แผนที่การเดินทาง

ฝ่ายงานธุรการ  E-mail : lruloei@hotmail.com

Share to...